Prześwietlenie 2021

#przeswietlenieZHP

O projekcie

Ankieta „Prześwietlenie” przeznaczona jest dla kandydatów/ek na funkcję Naczelnika ZHP i członków/członkiń Głównej Kwatery w związku z wygaszeniem mandatu Naczelniczki hm. Anny Nowosad przez Radę Naczelną. Dzięki wypełnieniu formularza przez kandydatów, członkowie/inie Rady Naczelnej, ale również pozostali instruktorzy/rki Związku, będą mogli lepiej poznać kandydatów, w szczególności zapoznać się z ich poglądami na różne aspekty działania Związku.  Ankieta jest przedsięwzięciem przygotowanym po raz drugi. Pierwsza ankieta podstała spontanicznie w ramach przygotowań do 40. Zjazdu ZHP. Obecną przygotował zespół oparty o instruktorów Harcerskiego Instytutu Badawczego przy wsparciu osób, które zgłosiły się do projektu w ramach otwartego naboru. Pytania nie były konsultowane z żadnym z kandydatów na Naczelnika. Ankieta nie jest też żadnym formalnym elementem procedury wyboru władz. Pytania ankiety były tworzone, konsultowane przez niżej wymienione osoby. Ze względu na ograniczony czas między ogłoszeniem listy zgłoszonych kandydatów a decyzją, którą ma niebawem podjąć Rada Naczelna, obecną ankietę oparliśmy o pytania z poprzedniej, usuwając jedynie wątki naszym zdaniem niezbyt aktualne oraz dodając bieżące tematy. Ku naszemu zaskoczeniu kilka pytań przygotowanych na 40. Zjazd bardzo mocno pasuje do obecnej sytuacji w ZHP.

 

Pytania ankiety były tworzone, konsultowane przez niżej wymienione osoby. Dyskuje były trudne i nie zawsze udało się osiągnąć jednomyślność, jednak sądzimy, że udało się wypracować formularz przydatny dla wszystkich zainteresowanych wyborami do władz ZHP. 

  • hm. Krzysztof Drobniak
  • phm. Piotr Kołodziejczyk
  • phm. Aleksandra Kozubska
  • hm. Katarzyna Marszałek
  • hm. Magda Pabin-Majchrzak
  • pwd. Zofia Stroińska

Inspirację do zorganizowania tej ankiety czerpaliśmy m.in. z inicjatyw obywatelskich www.mamprawowiedziec.pl  i www.latarnikwyborczy.pl .

Projekt wpisuje się w nurt działań namawiających do świadomego udziału w procesie wyborczym. Zależy nam na tym, by członkowie ZHP merytorycznie analizowali poglądy kandydatów do władz, byli świadomi posiadanego wpływu na decyzje wyborcze, także w przypadku wyborów pośrednich, a także poznawali sam proces wyborczy oraz w przyszłości odwoływali się do obietnic przedwyborczych przy okazji oceny działań wybranych członków władz.